Stowarzyszenie Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA to organizacja pozarządowa zrzeszająca młodych ludzi, którzy chcą aktywnie angażować się w działania mające na celu wszechstronny rozwój osobowości oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Naszym celem jest tworzenie przestrzeni do rozwoju, inspirowanie do podejmowania aktywności a także integracja społeczeństwa poprzez wspólne działania.

Sprawozdanie z realizacji projektu „Zainspirowani do działania - wolnego czasu nie marnujemy - aktywnie w działania się angażujemy!”


Zainspirowani do działania - wolnego czasu nie marnujemy - aktywnie w działania się angażujemy!

projekt, który realizowaliśmy od maja do grudnia 2018 r. już za nami 

W ramach projektu sfinansowanego przez Fundację PZU przeprowadziliśmy 160 godzin warsztatów z zakresu rozwijania pasji i zainteresowań w oparciu o pedagogikę fascynacji (cyrku), trening zdolności poznawczych, gamifikację oraz metody aktywizujące. W zajęciach warsztatowych wzięło udział 132 dzieci i młodzieży. Nasze działania w ramach projektu zrealizowaliśmy we współpracy z podkarpackimi ośrodkami pomocy społecznej: MOPS Rzeszów, MGOPS Nowa Sarzyna, MGOPS Głogów Małopolski, GOPS Chmielnik, MGOPS Błażowa, GOPS Żyraków, MOPS Dębica, GOPS Krasne.

Celem projektu była pomoc dzieciom i młodzieży w wyrównywaniu szans edukacyjnych i rozwojowych, ukierunkowaniu ich zainteresowań, odnalezieniu pasji i talentów, poszukiwania własnej drogi życiowej oraz profilaktykę ryzykownych zachowań. Podsumowaniem działań w ramach projektu była realizacja Festiwalu Fascynacji, podczas którego uczestnicy wzięli udział w Pokazie Talentów oraz MiniWarsztatach z zakresu: beatbox, eksperymentów fizyczno-chemicznych, sztuki cyrkowej, udzielania pierwszej pomocy, zdrowego odżywania, rękodzieła artystycznego.

W realizację naszego projektu włączyli się jako Partnerzy: PSPiA KLANZA – Koło w Rzeszowie, Centrum Socjo – Pedagogiczne „Team” s.c., Warsztaty Beatbox, Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie, Wkręceni w zdrowie, Stowarzyszenie Mediacyjno – Edukacyjno – Familiologiczne PROSPECTUS, Wolontariat Studencki PROJEKTOR.

W przygotowaniu nagród i upominków dla uczestników projektu wsparli nas: Fundacja PZU oraz Sklep Animatora.

Patronat medialny: Katolickie Radio VIA w Rzeszowie, Radio Feniks

Wszystkim Uczestnikom, Partnerom projektu, Sponsorom oraz osobom zaangażowanym w jego realizację serdecznie dziękujemy i życzymy powodzenia w DZIAŁANIU !Copyright © 2017 by Usługi IT Adrian Durka