Stowarzyszenie Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA to organizacja pozarządowa zrzeszająca młodych ludzi, którzy chcą aktywnie angażować się w działania mające na celu wszechstronny rozwój osobowości oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Naszym celem jest tworzenie przestrzeni do rozwoju, inspirowanie do podejmowania aktywności a także integracja społeczeństwa poprzez wspólne działania.

Kontakt


e-mail: sir.perspektywa@gmail.com

tele: 721 027 480 (projekty)

tele: 790 394 226 (księgowość)';

Copyright © 2017 by Usługi IT Adrian Durka